Welkom, Bezoeker! | |

Home

Gebruiksvoorwaarden

1. Dutchflirting.com is een datingsite die voor leden toegankelijk is via Internet. Door lid te worden van Dutchflirting.com accepteer je de gebruiksvoorwaarden van DutchFlirting en ga je een wettelijke overeenkomst aan met Dutchflirting.com. Als je niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden is registratie niet mogelijk.

2. Om lid te worden van Dutchflirting.com moet je tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van het registratieformulier invullen.

3. Wij hebben altijd het recht om je publieke profiel weg te halen als wij het aanstootgevend vinden en wij behouden ons het recht voor om op elk moment zonder uitleg of overleg je lidmaatschap te beindigen.

4. Het lidmaatschap van DutchFlirting is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5. Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Dutchflirting.com tegen elke vordering van deze aard.

6. Alle geregistreerden profielen op Dutchflirting.com worden streng gecontroleerd. Wij garanderen dat DutchFlirting fake vrij is als er toch reden zijn om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Dutchflirting.com onmiddellijk te worden genformeerd.

7. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan, beschikt ieder lid over zijn inloggegevens. Deze zijn strikt priv en vertrouwelijk en mogen niet met anderen worden gedeeld. Dutchflirting.com kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en/of wachtwoord door een lid.

8. Het is verboden Dutchflirting.com op enigerlei wijze te gebruiken of door anderen te laten gebruiken voor alles wat tegen de wet is.

9. Het is niet toegestaan Dutchflirting.com op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde 'mailbommen'; computervredebreuk ('hacken') via Dutchflirting.com; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

10. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat onze leden op de site zetten. Het is verboden om op Dutchflirting.com het auteursrecht te overtreden, filmpjes, plaatjes of foto's van derden te plaatsen of er af te halen. Als je een klacht hebt dan zullen we die in overweging nemen en als je volgens ons gelijk hebt dan halen we het plaatje, filmpje of de foto weg. Maar wij zijn daar niet aansprakelijk voor.

11. Het is verboden om de persoonlijke gegevens die je op Dutchflirting.com toegestuurd krijgt, te gebruiken voor welk ander doel dan ook, dus niet doorsturen aan je vrienden, maar ook niet aan anderen. Je mag dus ook geen ongevraagde e-mail aan leden of ex-leden van Dutchflirting.com gaan versturen, zoals spam of mailings, niet voor commercile doeleinden, maar ook niet voor een of ander goed doel.

12. Dutchflirting.com controleert alle openbare profielen en zal zo nodig deze wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten.

13. Profielen die niet beantwoorden aan de geest van de service worden verwijderd.

14. Het is verboden om seksuele tekst en seksueel getinte foto's van jezelf of foto's van andere mensen op Dutchflirting.com in je profiel te publiceren.

15. In je openbare profiel mag je geen persoonsgebonden gegevens opgeven, dus o.a. niet je echte naam, je telefoonnummer of je e-mailadres maar ook geen andere persoonsgebonden gegevens.

16. Door je in te schrijven geef je Dutchflirting.com toestemming om je e-mailadres te gebruiken om je op de hoogte te houden van nieuwe aanmeldingen die bij je profiel passen en andere Dutchflirting.com gerelateerde informatie.

17. Dutchflirting.com is niet aansprakelijk als derden onrechtmatig met je gegevens omgaan. We doen er alles aan om de site te beveiligen. Het is daarom niet toegestaan persoonlijke informatie in je oproep te vermelden, zoals telefoonnummers, adresgegevens en je emailadres.

18. Wees terughoudend in het vermelden van deze informatie in privberichten.

19. We kunnen je niet beloven dat je de ware tegenkomt; wanneer de resultaten van Dutchflirting.com tegenvallen, wanneer je toch niemand vindt of de relatie tegenvalt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. Dit geldt evenmin voor financile of emotionele schade die je oploopt door het gebruik van Dutchflirting.com.

20. Wij zijn niet aansprakelijk als leden van Dutchflirting.com elkaar schade toebrengen of lastig vallen. Binnen Dutchflirting.com kunnen we na een klacht degene die je lastig valt verwijderen, maar in de rest van de wereld is het niet meer onze verantwoordelijkheid; als je dus lastig wordt gevallen door iemand, dan zul je dat zelf op moeten lossen.

21. Wij zijn niet aansprakelijk als het niets wordt met een lid van Dutchflirting.com. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor schade die door een contact op Dutchflirting.com wordt geleden, of dat nou financiel of geestelijk is.

22. Wij garanderen niet dat Dutchflirting.com het altijd doet. Het blijft mensenwerk en we doen ons best maar soms valt er een server uit of gaat er iets anders mis. Dat doen we natuurlijk niet expres en daarom accepteren we ook geen verantwoordelijkheid voor (financile) schade die dit oplevert aan leden of anderen.

23. Bij gebruik van Dutchflirting.com accepteer je fouten en vermeende fouten van onze kant; een 'dienst' op de site zou wel eens niet zo kunnen werken zoals jij denkt/hoopt. Wij luisteren naar alle leden met opmerkingen, maar kunnen niets garanderen. Gebruik van Dutchflirting.com is op eigen risico!

24. Bij gebruik van diensten op Dutchflirting.com zijn restitutie, vergoedingen en/of financile compensaties onder geen enkele voorwaarde mogelijk. Over dit onderdeel wordt niet gecorrespondeerd.

25. Dutchflirting.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Dutchflirting.com gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

26. De moderators kunnen van deze faciliteit gebruik maken om gesprekken na te lopen en eventueel mensen te verwijderen (bannen) van de berichten.

27. Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet op Dutchflirting.com. Alle gevolgen hiervan zijn ook voor jou en wij zijn daarvoor niet verantwoordelijk.

28. Dutchflirting.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Het is daarom belangrijk om bepaalde voorzorgsmaatregelen te treffen bij een ontmoeting met een ander lid. Dutchflirting.com tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Dutchflirting.com tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

29. We zijn niet aansprakelijk als je via Dutchflirting.com of van een van de leden een (computer)virus krijgt.

30. Wij zijn niet aansprakelijk als niet-leden zich toegang verschaffen (hacken) tot de site. Als er dan persoonsgebonden informatie of foto's worden gekopierd of gestolen accepteren wij hiervoor geen verantwoordelijkheid.

31. We kunnen, zonder uitleg, leden weigeren of het lidmaatschap stopzetten.

Dutchflirting.com kan, zonder dit aan te kondigen, op elk moment de gebruiksvoorwaarden veranderen.

Dutchflirting

Dutchflirting.com is een volledig gratis datingsite waar iedereen vanaf 18 jaar zich in kan inschrijven. Een gedeelte van onze onkosten van onze service halen we met het vertonen van advertenties. Bekijk ook eens onze adverteerders: zo houd je Dutchflirting.com zonder dat het je wat kost en kunnen wij onze service online houden.

Op DutchFlirting kun je profielen van members bezoeken en gratis berichten versturen naar members op de site die jij leuk vind. Dutchflirting.com is er voor een leuke date, vriendschap of relatie.

DutchFlirting is een veilig en vertrouwde site dit mede door het 'Locatiesysteem'. Elke member hoeft bij het inschrijven niet zijn/haar land en provincie in te vullen dit gebeurd automatisch door het 'Locatiesysteem' waardoor bij elk profiel eerlijk zijn locatie is getoond.

We wensen u veel dating plezier op Dutchflirting.com.

Contact

Velden met een * zijn verplicht om in te vullen.

Account

In je account kun je jouw profiel wijzigen en bekijken.

Via het hoofdmenu kun je:

- Members bekijken

- Profielen zoeken

- Video ChattenVia het linker menu 'Gebruiker opties' kun je naar:

- Mijn Beheer

- Mijn Favorieten

- Mijn Inbox

- Wijzig Gegevens

- Uitloggen


Beheer hier je account.